Portfolios: Stone

Eight Stones, Zion National Park

Eight Stones

Cross Bedding, Zion National Park

Cross Bedding

Pink Tapestry, Zion National Park

Pink Tapestry

Fire Rock, Zion National Park

Fire Rock

Echoes of Time, Zion National Park

Echoes of Time

Stone Tapestry, Zion National Park

Stone Tapestry

Remnants of Water, Zion National Park

Remnants of Water

Five Stones, Zion National Park

Five Stones

Etchings, Zion National Park

Etchings

Swirls, Zion National Park

Swirls

Cross Bedding #2, Zion National Park

Cross Bedding #2

Glowing Sandstone, Zion National Park

Glowing Sandstone

Two and 1/2 Stones, Zion National Park

Two and 1/2 Stones

Three Faces, Zion National Park

Three Faces

Layered Stone, Zion National Park

Layered Stone

Sandstone Tapestry, Zion National Park

Sandstone Tapestry